Европски стандарди у учењу заснованим на раду

logosbeneficaireserasmusright_en-min

Фондација Темпус и програм Европске уније Ерасмус +, одобрила је  финансирање пројекта Економској школи Пирот под називом „Европски стандарди у учењу заснованим на раду“.

Пројекат је реализован у три фазе од 01.06.2018.до 31.05.2019.године.

Пројекат се састоји у мобилности ученика у стручном образовању и обуци  (КА102ВЕТ)  средњих стручних школа.

Циљеви пројекта: помоћ ученицима да прошире своја знања, вештине и компетенције у иновативном европском окружењу,  подршка професионалном развоју кадра кроз усвајање европског стандарда у области радног учења, побољшање капацитета, атрактивности и међународне димензије школе.

Ученици су своје компетенције развијали у партнерској школи у граду Габрову у Републици Бугарској. У мобилности су учествовали 8 ученика угоститељске струке у пратњи наставника.

Активно су учествовати наставници и ученици  угоститељско струке, наставници страних језика, економске групе предмета, наставници друштвених наука и стручне службе Економске школе Пирот.

Директор школе: Марјан Ћирић

Координатор пројекта: Весна  Павловић