Особље школе 1956-2016.

Наставно особље Економске школе 1956 – 2016.

Вредности Школе су стручни наставни кадар, млад колектив и позитивна енергија која у њему влада. Наставници испољавају инвентивност и спремност за даље усавршавање. Професионално се усавршавају и све више примењују савремене методе рада и савремена наставна средства. Са великим ентузијазмом се укључују и у оплемењавање радног простора. Људи су, наш највећи потенцијал !

 

Професори у сталном радном односу

 Антић Ранко, професор, рођен 9.08.1926; Завршио филозофски факултет, група Југословенска књижевност; Радио је на радном месту професора српскохрватског језика и књижевности са пуним радним временом од 01.09.1959. до 01.03.1968.

Антић Божидар, професор, рођен 04.10.1935; Завршио економски факултет и радио у својству професора економске групе предмета: порески систем, књиговодство и статистика од 01.09.1960. до 31.08.1962.

Алексић Божана, професор, рођена 08.01.1950., у Јеловици. Завршила економски факултет, предаје економску групу предмета од 01.09.1975.

Алексић Сузана, професор, рођена 02.02.1962. Завршила економски факултет, предаје економску групу предмета, од 01.01.1993.

Антић Елена, професор, рођена 29.12.1954. у Димитровграду; завршила је  филозофски факултет (хемија), предаје економску групу предмета од 01.09.1993.

Анђелковић Љубинка, професор, рођена 09.07.1946. Завршила филолошки факултет. Предаје српски језик и  књижевност од 01.09.2004.

Бајевић Миливоје, професор, рођен 15.04.1941, у Пироту; завршио економски факултет, предаје економску групу предемта од 01.09.1987.

Васић Ивана, професор, рођена 27.05.1971. Завршила економски факултет. Предаје економску групу предмета од 01.09.2004.

Др Васић Тодор, професор, рођен 05.03.1917. Завршио правни факултет и докторирао, предавао природно право и политичку економију од 01.09.1956. до 31.08.1960.

Др Васов Цветан, професор, рођен 27.03.1921. Завршио економски факултет и докторирао, предавао књиговодство, од 01.09.1956. до 31.08.1960.

Видановић Владимир, стручни учитељ физичког васпитања; завршио средњу фискултурну школу, предавао физичко васпитање од 01.09.1959. до 31.08.1961.

Видановић Олгица, професор, рођена 30.05.1939.; завршила економски факултет; предавала економију предузећа и политичку економију у времену од 02.07.1962. до 30.09.1972.

Величковић Нела, наставник, рођена 26.08.1972; завршила вишу школу, наставник куварства, угоститељства од 01.09.1993. до 20.07.1994.

Вукотић Драгана, професор енглеског језика из Ниша. Радила 1999. године.

Гогов Сава, професор, рођен 20.01.1932. у Смиловцима. Завршио филозофски факултет, предавао српски језик и књижевност од 01.09.1980. до 30.11.1990.

Јововић Анета, професор, рођена 23.08.1972. у Пироту. Завршила филолошки факултет. Предаје српски језик и књижевност.

Димитријевић Ђорђе, професор специјалист, рођен 29.09.1943. у Пироту. Завршио филолошки факултет, предаје српски језик и књижевност од 21.09.1970.

Динчић Драгиња, професор, рођона 27.09.1956. у Пироту. Завршила природно-математички факултет, предаје математику и пословну информатику од 01.09.1990.

Димитријевић Тања, професор француског језика

Дончев Александар, професор, рођен 15.11.1951. у Пртопопинцима. Завршио Филолошки факултет, предавао руски језик од 01.09.1982. до 31.08.1985.

Ђорђевић Божидар, професор, рођен 15.12.1932. Завршио филозофски факултет, предаје историју и друштвено уређење од 01.09.1958.

Ђорђевић Драган, наставник, рођен 21.10.1964. у Пироту. Завршио вишу угоститељску школу; предаје услуживање са практичном обуком од 07.11.1989.

Ђорђевић Надежда, професор, рођена 11.09.1931. Завршила природно-математички факултет-хемију; професора познавања робе са технологијом и хемијом од 01.10.1858.

Др Ђорђевић Тугомир, професор, рођен 20.09.1946. у Рагодешу. Завршио педагошко-технички факултет, магистрирао на техничком факултету 09. јула 1997. године у Чачку, а докторирао 10.априла 2002. на техничком факултету у Зрењанину, предаје рачунарство и информатику од 01.09.1980.

Ефремова Вилка, професор, рођена 22.03.1953. у Чиниглавцима. Завршила филолошки факултет и предавала је маркизам од 01.09.1983 до 19.12.1988.

Живковић Александар, професор, рођен 11.06.1951. године у Пироту. Завршио факултет за физичко васпитање; професор корективне гимнастике од 05.09.1983.

Живковић Милица, професор српског језика и књижевности

Живковић Весна, професор

Живковић Душан, наставник, рођен 20.04.1934. Завршио ВПШ; наставник физичког васпитања, од 01.11.1958. до 31.08.1959.

Живковић Радован, професор, рођен 06.05.1935. Завршио филозофски факултет; предавао српско-хрватски језик и књижевност од 15.10.1958 до 31.08.1959. и од 01.09.1972. до 31.08.1973.

Живковић Томислав, професор, рођен 29.03.1937. Завршио природно-математички факултет; предаје физику од 01.09.1975.

Живковић Христивоје, професор, рођен 19.08.1934. у Црвенчеву. Завршио природно-математички факултет; професор технологије занимања и практичне наставе за конобаре.

Жикић Мајк, професор, рођен 02.06.1974. у Биннингену-Швајцарска. Завршио природно математички факултет (Биологија) и Вишу богословску школу. Ради као наставник веронауке од 02.03.2002.

Иванов Иван, професор рођен 10.07.1941. у Паскашији. Завршио природно-математички факултет; предаје математику од 01.09.1974.

Иванов Миладинка, стручни учитељ, рођена 19. 03. 1938.  Апсорвирала економски факултет. Предавала економију предузећа и привредну математику од 01. 09. 1960.  до 31. 08. 1968.

Илић Бисерка, професор, рођена 14.03.1941. у Пољској Ржани. Завршила филозофски факултет; ппрофесор француског језика од 01.09.1974.

Илић Бранимир, професор, рођен 23.08.1950. у Пироту. Завршио факултет за физичку културу; професор физичког васпитање од 22.09.1975.

Илић Љиљана, професор, рођена 24.09.1939. у Пироту. Завршила економски факултет; професор економску групу предмета од 15.09.1963.

Илић Соња, наставник, рођена 05.07.1960. у Пироту. Завршила Вишу педагошку школу; наставник биротехнике и дактилографе од 05.09.1983.

Јовановић Јован, професор, рођен 12.10.1933. Завршио природно-математички факултет; професора математике од 01.09.1960. до 01.09.1967.

Јовановић Љубинка, професор, рођена 18.08.1933; Завршила природно-математички факултет; предавала економску географију од 01.11.1957. до 31.08.1974.

Јовановић Људмила, професор, рођена 18.05.1965. Завршила филозофски факултет. Професор енглеског језика и књижевности, предаје од  10.09.2002.

Kаменовић Љубомир, професор, рођен 09.03.1950. Завршио факултет за физичко васпитање; предаје физичко васпитање од 16.09.1974. до 01.09.1975. и од 01.06.1980.

Kостић Владислава, професор, рођена 18.11.1943. у Васиљу. Завршила  економски факултет; пердавала економску групу предмета од 01.09.1967. до 20.09.1970. и од 01.09.1992. до 2005.

Kостић Зоран, професор, 07.05.1952. у Пироту. Завршио филозофски факултет; предавао марксизам од 01.06.1980. до 27.02.1984.

Kостић Зорица, професор, рођена 23.01.1951. у Пироту. Завршила филолошки факултет; предаје  фарнцуски и енглески језик од 01.06.1980.

Kостић Марина, професор, рођена 12.11.1940. у Лесковцу. Завршила природно-математички факултет; професор биологије од 01.09.1977.

Костић Ненад, професор

Kостов Никола, наставник, рођен 09.09.1943. Завршио први степен природно-математичког факултета; предавао математику од 01.09.1971.  до 31.08.1977.

Лазаревић Душан, професор, рођен 02.12.1954. у Завоју. Завршио Војну академију копнене војске; професор одбране и заштите од 01.09.1980.

Лилић Далида, професор, рођена 13.12.1968. у Пироту. Завршила економски факултет; предаје економску групу предмета од 01.09.1994.

Личић Зорана, рођена 23. 11. 1976. Завршила средњу школу (кувар). Наставник куварства са практичном наставом од 12. 09. 2000  до 29. 06. 2001.   

Мажибрадић Мица, професор, рођена 27.02.1953. у Пироту. Завршила филозофски факултет; предаје социологију и устав и право грађана од 10.09.1977.

Манић Јован, наставник, рођен 06.07.1930. Завршио ВПШ; предавао српско-хрватски језик и књижевност од 01.09.1956. до 30.09.1958.

Манић Милета, професор, рођен 16.03.1952. у Трњани. Завршио природно-математички факултет; предавао географију од 01.09.1980. до 01.02.1984.

Манић Љиљана, професор, рођена 29.07.1937. Завршила природно-математички факултет; предавала биологију и познавање робе са технологијом и хемијом од 01.09.1961. до 31.08.1974.

Манић Нада, професор, рођена 03.02.1924. Завршила економски факултет; професор књиговодства и економије од 01.09.1957.

Манић Слободан, професор, рођен 03.01.1952. у Пироту. Завршио филозофски факултет; предаје физику од 09.09.1977.

Манчић Анђелка, професор, рођена 10.02.1951. у Пироту. Завршила факултет ликовних уметности; предаје ликовну уметност од 09.09.1977.

Манчић Звонимир, професор, рођен 01.10.1935. Завршио Високу школу за физичку културу; предавао је физичко васпитање од 01.09.1962. до 31.08.1974.

Мијалковић Зорка, професор, рођена 23.01.1925. Завршила економски факултет; предавала књиговодство и привредну математику 01.09.1956. до 30.11.1960.

Милић Вукосава, стручни учитељ, рођена 29.03.1926. Завршила Државну трговачку академију; предавала стенодактилографију од 01.10.1958. до 07.07.1965.

Мадић Србислав, професор, рођен 16.09.1952. у Великом Селу. Завршио је природно-математички факултет; предавао је физику од 01.02.1978. до 17.02.1985.

Манић Славија, професор, рођена 04.01.1951. у Димитровграду. Завршила филозофски факултет; професор руског језика од 19.10.1978.

Машовић Хранислава, професор, рођена 18.03.1921.  Завршила филозофски факултет; предавала француски језик од 01. 09. 1958.  до 31. 08. 1965.

Милошевић Зорица, професор, рођена 27.02.1952. у Пироту. Завршила факултет за музичку уметност; предавала музичку уметност од 14.09.1982. до 30.09.1987.

Милош  Зорица, психолог, рођена 02. 09. 1941  у Пироту. Завршила филозофски факултет; радила од 01. 09. 1980. до 01. 03. 2001.

Митић Душанка, професор

Методијев Саша, професор, рођен 14.05.1966. у Пироту. Завшио економски факултет. Предаје економску групу предмета од 03.09.2001.

Миливојевић Ивана, професор

Најдановић Лепосава, професор, рођена 23.04.1940. у Пироту.  Завршила је природно-математички факултет; професор економске географије од 01.10.1974.

Мр Наумовић Милорад, педагошки саветник професор, рођен 01.09.1936. у Добром Долу. Завршио филозофски факултет; предавао српско-хрватски језик и књижевност у времену од 01.09.1973. до 01.09.1975. и од 01.06.1980. до 14.10.1988.

Николић Божидар, професор, рођен 28.08.1952. у селу Рсовци-Пирот. Завршио електронски факултет. Предаје рачунарство и информатику  и пословну информатику. Ради од 20.09.2004.

Николић Драган, професор, рођен 07.01.1965. у Пироту. Завршио природно- математички факултет; предаје географију од 01.09.1994.

Николић Зоран, професор, рођен 18.08.1960. у Пироту. Завршио филолошки факултет; предаје математику од 18.11.1985.

Николић Петрија, професор, рођена 15.10.1949. у селу Црни Врх. Завршила природно математички факултет. Предаје биологију од 01.09.1999.

Николић Правдољуб, професор, рођен 26.06.1933. Завршио филозофски факултет, група српско-хрватски језик и књижевност. Предавао од 01.09.1961. до 31.08.1963.

Николић Предраг, наставник, рођен 13.08.1930. у Пироту. Завршио Ваздухопловну школу; радио је као наставник практичне наставе и производног рада од 01.09.1980. до 31.08.1989.

Николић Ивана, професор, рођена 13. 03. 1971. Завршила филолошки факултет; као професор српског језика и књижевности. Радила од 01. 09. 1994.  до 31. 08. 1995.  и од 01. 09. 1995.  до 31. 08. 1997.

Николић Славица, професор, рођена 21. 09. 1964. у Пироту. Завршила филозофски факултет; ради од 01. 04. 2001.  као психолог школе и професор психологије.

Нешић Споменка, професор, рођена 08.10.1941. у Пироту. Завршила економски факултет; професор економске групе предмета од 03.09.1965.

Павловић Драгана, професор

Павловић Јован, професор, рођен 07. 01. 1991.  Завршио богословски факултет; предавао руски језик од 01. 09. 1965.  до 01. 10. 1978.

ПавловиЋ Филип, наставник, рођен 24.03.1974. у Пироту. Завршио Вишу хотелијерску школу. Предаје куварство са практичном наставом од 01.09.2001.

Панајотовић Емилија, професор, рођена 05.07.1946  у Kриводолу. Завршила правни факултет; предаје право од 01.09.1995.

Пејић Гордана

Петков Зоран, наставник, рођен 15. 08. 1962.  Завршио Вишу школу-  комерцијалиста угоститељства. Предаје од 27. 11. 2003.  услуживање са практичном наставом.

Петковић Олгица, професор, рођена 05.02.1938.  Завршила је економски факултет и предавала економију предузећа, политичку економију и робни промет у времену од 24.04.1962.  до 31.10.1975.

Петровић Маја

Пешић Милунка, професор, рођена 03. 01. 1936.  Завршила филозофски факултет; предавала је француски језик од  01. 09. 1963.  до 28. 02. 1974.

Ранчић Тања

Ракић Љиљана, професор, рођена 27.06.1957. у Београду. Завршила економски факултет; предаје економску групу предмета од 12.10.1988.

Саватић Надежда, професор, рођена 29.07.1958. у Нишу. Завршила филозофски факултет; предаје енглески језик од 13.09.1991.

Сотиров Снежана

Ставров Радица, професор, рођена 27.08.1950. у Пироту. Завршила филолошки факултет; предаје руски језик од 01.09.1990.

Стаменовић Босанка, професор, рођена 23. 10. 1927.  Завршила економски факултет; предавала књиговодство у времену од 01. 09. 1962.  до 01. 12. 1964.

Станковић Ирена, професор економске групе предмета. Завршила економски факултет.

Станојевић Крстић Биљана

Станојевић Видосава, професор, рођена 05.02.1966. Завршила економски факултет; предаје економску групу предмета од 01.09.1995.

СтанојевиЋ Светомир, наставник, рођен 20. 09. 1925.  Завршио педагошку академију; предавао је биротехнику са дактилографијом од 01. 02. 1966. до 16. 10. 1981.

Стефановић Марија, професор, рођена 06.11.1969. у Пироту. Завршила филозофски факултет; професор енглески језик од 01.09.1994.

Стефановић Снежана, професор, рођена 27. 04. 1965.  у Добром Долу. Завршила економски факултет; предаје економску групу предмета од            01. 09. 1995.

Стојановић Мирољуб, професор, рођен 05. 02. 1966.  Завршио економски факултет; предаје економску групу предмета од 01. 09. 1995. 

Стојановић Ненад, наставник, рођен 15. 05. 1945.  у Долцу. Завршио Вишу економску школу; ради као наставник практичне наставе за трговачку струку од 01. 10. 1988.

Стојановић Небојша, професор економске групе предмета.

Стошић Ивана, професор енглеског језика.

Тончић Бранислав, професор, рођен 26.10.1956.у Пироту. Завршио природно-математички факултет; предавао је математику од 01.09.1980. до 18.11.1985.

Топаловић Драгана, професор, рођена  28.06.1950. у Земуну. Завршила економски факултет; предавала је економску групу предмета од 17.10.1988. до 26.07.1989. и од 01.09.1989. до 12.11. 2000.

Тошић Владица, професор, рођен је 20.04.1974. у Пироту. Дипломирао је на Филозофском факултету у Београду, одсек историја; професор историје од 2003. до 2006.

Тошић Зоран, професор, рођен 17.02.1961. у Пироту. Завршио факултет за музичку уметност; професор музичке уметности од 01.09.1989.

Тричковић Видосава, професор, рођена 21. 06. 1938.  Завршила економски факултет; предавала је политичку економију  од 01. 09. 1963. до 31. 08. 1964.

Ћирић Божидар, професор, рођен 14.12.1914.  Завршио економски факултет; предавао је књиговодство, економију предузећа и финансије од 01. 09. 1958.  до 31. 08. 1962.

Ћирић Божидар, професор, рођен 07.01.1947. у Пироту. Завршио технолошки факултет; предавао је познавање робе од 01.06.1980. до 31.08.1996.

Ћирић Вера, професор, рођена 06.08.1955.  у Пироту. Завршилоа филозофки факултет; предавала је хемију од 01. 06. 1980.  до 01. 09. 1988.

Ћирић Љубисав, наставник, рођен 14.05.1963. у Гостуши. Завршио Вишу угоститељску школу; предаје куварство са практичном обуком од 08.10.1988.

Ћирић Тодор, професор, рођен 09.02.1930. Завршио је економски факултет. Предавао је политичку економију и економику предузећа од 01.10.1959. до 05.10.1960.

Ћирић Марјан, професор, рођен 10.05.1972. у Пироту. Завршио економски факултет. Предаје економску групу предмета од 01.09.2003.

Ћирић Нада, стручни учитељ, рођена 25.12.1920. Завршила је Трговачку академију; предавала је стенодактилографију од 01.10.1958. до 31.07.1959.

Ћирић Надежда, професор, рођена 16.09.1943. у Пироту. Завршила филолошки факултет; предавала је српско-хрватски језик и књижевност од 15.09.1975.до 05.03.1993.

Цолић Милош

Цветковић Видојко, професор, рођен 20.02.1949. у Расници. Завршио филолошки факултет; предаје срски језик и књижевност од 15.05.1996.

Цветковић Мирољуб, професор, рођен 09.10.1947. Завршио је филозофски факултет; предаје одбрану и заштиту и историју од 01.09.1974. 

Цветковић Миодраг, професор, рођен 03.10.1934.  Завршио економски факултет; предавао је финансијско пословање од 01. 10. 1962.  до 31. 08. 1965.

Цветковић Славица, професор, рођена 31.12.1952. у Извору. Завршила филозофски факултет; предаје математику  од 01.09.1980.

Цекић Kринка, професор, рођена 30.08.1938. Завршила је економски факултет; предавала је економију предузећа.

 

Професори у привременом радном односу

 АдамовиЋ Саша, професор, рођен 30.09.1965. у Бабушници. Завршио филолошки факултет; предавао је српски језик и књижевност од 01. 09.1990. до 15.09.2002.

Алексић Радица, професор, рођена 06.07.1963. у Топлом Долу. Завршила филозофски факултет; предавала је марксизам од 01.09.1980. до 31.08.1981. и од 01.09.1990. до 31.08.1991.

 Андрић Марија, професор, рођена 01.08.1965. у Пироту. Завршила економски факултет; предавала је економску групу предмета од 13.09.1991. до 31.08.1992.

Анђелковић Новица

Аранђеловић Драгица

Богдановић Весна, професор, рођена 21.03.1960. у Пироту. Завршила филозофски факултет; предавала је физику од 01.09.1986.  до 30.06.1988.

Богуновић  Вера

Васиљковић Данијела, професор српског језика.

Васиљковић Радољуб, професор, предавао јеоснове марксизма.

Вацић Марина, професор, рођена 19.02.1976. у Пироту. Завршила филолошки факултет; предавала је руски језик од 01.09.1994. до 31.08.1995.

Вељић Љубиша,професор

Вељковић Kсенија, професор, рођена 09.01.1962. у Пироту. Завршила правни факултет; предавала је право од 05.09.1988.  до 31.08.1990.

Вељковић Стевица, професор, предавао историју.

Веселиновић Рајко

Видановић Душанка

Видановић Југослав, професор, предавао руски језик

Влајковић Радован

Гатановић Драган, наставник, предавао технологију куварства и практичну наставу.

Гргуровић Јован, професор, рођен 20.01.1944. у Пироту. Завршио високу академију ликовне уметности; предавао ликовну уметност од 02.09.1980. до 20.05.1981.

Денковић Нела, наставник, рођена 26.08.1972. у Пироту. Завршила Вишу угоститељску школу; професор куварства са практичном обуком од 01.09. 1993.

Димитријевић Нинослава, професор, рођена 17.05.1969. у Пироту. Завршила филолошки факултет; предавала је српски језик и књижевност од 01.09.1994.  до 31. 08. 1995.

Живковић Млађан, професор, рођен 23.07.1963. у Нишу. Завршио филозофски факултет; предавао је енглески језик од 20.09.1989. до 31.08. 1990.

Иванов Миладинка, професор. Завршила економски факултет; предавала је економску групу предмета.

Илић Живојин, завршио Вишу школу. Професор практичне наставе за трговце.

Др Јовановић Ивко, професор; предавао је српски језик и књижевност.

Јовановић Сузана, професор, рођена 09.06.1961. у Пироту. Завршила филолошки факултет; предавала је српски језик и књижевност од            04.09. 1989. до 31.08.1990.

Kлисаревић Оливера

Kостић Kостадин, професор, рођен 28.02.1943. у Гњилану. Завршио природно-математички факултет; предавао је физику од 28.10.1985. до 31.08.1986.

Kостић Марина

Kостић Миле

Kостић Станимир

Kрстић Весна, професор, рођена 19.09.1968. у Пироту. Завршила факултет за физичко васпитање; предаје физичко васпитање од 01. 09. 1994.

Kрстић Миодраг, професор, рођен 29.10.1958. у Пироту. Завршио филозофски факултет; предавао је математику од 04.09.1989. до 22.01.1990.

Лилић Емилија, професор, рођена 22.02.1968. у Пироту. Завршила филолошки факултет; предавала је српски језик и књижевност од 15.03.1993.  до 06.07.1993.

Мадић Новица,професор; предавао је логику и основе марксизма.

Манић Јасмина, професор, рођена 14.09.1961. у Пироту. Завршила економски факултет; предавала је економску групу предмета од 05.09.1988. до 11.10.1988.

Манић Правдољуб

Манојловић Нинослав, наставник, рођен 30.09.1976.год у Пироту. Завршио Вишу угоститељску школу; предавао је услуживање са практичхом наставом  од 02.09.2002. до 21.07.2003. и од 01.09.2003. до 25.11.2003.

Манчић Десимир

Манчић Петар

Маринковић Љубомир

Маринковић Маријана, апсолвент природно-математичког факултета, рођена 16.01.1959. у Гњилану. Предавала је математику од 08.09.1986. до 21.02.1987.

Мартиновић Нина, професор, предавала је енглески језик.

Мијалковић Данијела

Мијалковић Живојин

Милетић Валентина, професор, рођена 09.08.1964. Завршила економски факултет. Предавала је економску групу предмета од 07.11.2000. до 09.07.2001. и од 01.09.2001. до 24.07.2002.

Милев Александар, професор. Завршио економски факултет; предавао је економску групу предмета.

Милићевић Шућро, професор. Завршио Филозофски факултет; предавао је  историју од 01.09.2001. до 31.12 2001.

Минчић Светислав

Минић Воислав, професор; предавао је руски језик.

Минковић Бранкица, професор, рођена 10.09.1973. у Пироту. Завршила филозофски факултет. Предавала је енглески језик од 01.02.1999. до 04.07.2001.

Митић Зорица, апсолвент филозофског факултета, рођена 22.10.1952.  у Нишору. Предавала математику од 06.09.1977. до 31. 08. 1984.

Митић Маријана

Митић Маринко, дипломирани правник; предавао је права.

Митић Слађана, професор, рођена 19.03.1960. у Завоју. Завршила филолошки факултет; предаје руски језик од 01. 09. 1990.

Младеновић Светлана, наставник; предавала је биротехнику.

Николић Драгица, професор; предавала је психологију.

Николић Милан, дипломирани правник; предавао је право.

Нешић Невенка, апсолвент; предавала је немачки језик.

Др Нешић Светислав, предавао је хигијену.

Најдановић Слађана, професор, рођена 29.01.1967. у Пироту. Завршила економски факултет; предаје економску групу предмета од 22. 11. 1995.

Павловић Зорица

Павловић Слободан, предавао је практичну наставу.

Панајотовић Душан

Петров Цветанка, професор, рођена 14.02.1953.  у Димитровграду. Завршила филолошки факултет; предавала је хемијуод 16.10.1977. до 31.08.1979.

Пешић Севда, професор, рођена 25.11.1956. у Станичењу. Завршила филолошки факултет; предавала је руски језик од 01.10.1983.  до 21.08.1984.

Потић Јелена

Раденковић Зоран, професор; предавао је информатику и рачуноводство.

Раденковић Хранислав, предавао је практичну наставу трговцима.

Ранчић Влајко

Ранчић Ирена, професор, рођена 24.10.1969. Завршила филозофски факултет; предавала је пословну информатику од 01.09.1997. до 01.09.1999.

Ранчић Сузана, рођена 23.08.1967. у Пироту. Апсолвент Музичке академије; предавала је музичку уметност од 16.10.1990.  до 31.08.1991.

Ристић-Гарић Марија

Савић Зоран, професор; предавао је пословну информатику.

Свиларов Олгица

Спасић Вујица, професор; предавао је филозофију.

Спасић Драгица, професор, рођена 08.01.1955. у Земуници. Завршила филозофски факултет; предавала је хемију од 02.09.1981.  и од 12.10.1982.  до 16.08.1983.

Ставров Никола, професор; предавао је економију предузећа

Станковић Дејан

Станковић Душица, професор; предавала је математику.

Станковић Милан

Станковић Миодраг

Стефановић Јордан

Стојковић Сунчица, професор, рођена 11.06.1965. у Залижњи. Завршила економски факултет; предавала је економску групу предмета од 13.09.1991.  до 31.08.1992.

Тодоровић Весна

Тошић Томислав, дипломирани правник; предавао је право.

Тошић Јасмина, професор историје.

Ћирић Бранислав

Ћирић Бранкица

Ћирић Дејан

Фехим Џигал, професор; предавао је руски језик.

Филиповић Бисерка, професор, рођена 08.06.1968. у Пироту. Завршила филозофски факултет; предавала је српски језик и књижевност од 01.12.1993.  до 21.07.1994.

Џунић Соња, професор, рођена 21.03.1962. у Пироту. Завршила филолошки факултет; предаје француски језик од 01.09.1994.