Софтвер

Врсте софрвера. Оперативни систем. Системски софтвер. Апликативни софтвер,
Програм као производ.
Вируси и антивируси.
Мере заштите.