Информације

Радно време Економске школе Пирот је од 07:00 до 19:00 часова радним даном.

Радно време секретара је од 7:00 до 14:00 часова, а рад са странкама од 12:00 до 14:00 часова.

Радно време рачуноводства је од 7:00 до 15:00 часова, а рад са странкама је од 12:00 до 14:00 часова.

Потврде о статусу ученика издаје секретар од 13.00 до 14.00 часова.

Радно време библиотеке је од 8:00 до 14:00 часова, а рад са ученицима од 9:00 до 14:00 часова.

Радно време педагога и психолога је сваки радни дан.

Наставници обављају пријем родитеља у време отворених врата, које се утврђује у складу са њиховим распоредом часова.

Raspored_zvonjenja_2022-2023-jpeg