Информације

Радно време Економске школе Пирот је од 7:00 до 15:00 часова радним даном.

Радно време секретара је од 7:00 до 14:00 часова, а рад са странкама од 12:00 до 14:00 часова.

Радно време рачуноводства је од 7:00 до 15:00 часова, а рад са странкама је од 12:00 до 14:00 часова.

Потврде о статусу ученика издаје секретар од 13.00. до 14.00. часова.

Радно време библиотеке је од 8:00 до 14:00 часова, а рад са ученицима од 9:00 до 14:00 часова.

Радно време педагога и психолога је сваки радни дан.

Наставници обављају пријем родитеља у време отворених врата, које се утврђује у складу са њиховим распоредом часова.

Настава се изводи у првој смени.

I час

8.00 – 8.45
одмор 8.45 – 8.50
II час 8.50 – 9.35
одмор 9.35 – 9.50
III час 9.50 – 10.35
одмор 10.35 -10.50
IV час 10.50 – 11.35
одмор 11.35 – 11.40
V час 11.40 – 12.25

одмор

12.25 – 12.30
VI час 12.30 – 13.15
одмор 13.15 – 13.30
VII час 13.30 – 14.15
oдмор 14.15 – 14.20
VIII час 14.20 – 15.05
одмор 15.05 – 15.10
IX час 15.10 – 15.55