Пројекти

 


ПРОЈЕКАТ (2022/23.) Набавка ИКТ опреме за специјализовани кабинет за предузетништво, банкарство и осигурање. Више…


ПРОЈЕКАТ (2022/23.) Соларни панели и школе. Више…


ПРОЈЕКАТ (2011.)  ПАРТНЕРСТВО  НА  ДЕЛУ.  Више…


ПРОЈЕКАТ (2005.)  VET-Реформа средњег образовања. Више…