Кабинети

Kвалитетне програме школа реализује са успехом захваљујући кабинетима и лабораторијама (за физику, хемију, биологију, информатику и рачунарство) које одговарају захтевима наставе, реализацији вежби и подстичу научно-истраживачки рад код ђака. Школа поред тога има специјализоване учионице за математику, историју, и стране језике, и више учионица опште намене. Опремању кабинета се поклања посебна пажња. Чине се максимални напори да се набави савремена наставна технологија. Нашим залагањем и  средствима донатора опремили смо рачунарима три кабинета за информатику и рачунарство. Школа се обратила надлежним институцијама да се ангажују у опремању осталих учионицама рачунарима и осталим савременим училима. Реализација сложених програма не може да се замисли без рачунарске опреме. Школа располаже са 15 просторија за образовно-васпитни рад (6 кабинета а остало су специјализоване учионице и учионице опште намене). Поред кабинета, школа поседује библиотеку, просторију за ђачку задругу и педагошко-психолошку службу, наставничку канцеларију (Зборницу), две административне канцеларије и канцеларију директора, просторије за архиву, помоћно особље и зубну амбуланту.

Биро – Специјализовани кабинет назван још и биро за учење. Ово је учионица направљена да изгледа као административна канцеларија. У кабинету постоје 13 рачунара, за сваког ученика (радника), штампач, скенер, телефон-факс и остала канцеларијска опрема. У њему наставу имају ученици образовног профила финансијски администратор.

uci-16a

кабинет 16а

uci-16b

кабинет 16а

Кабинет рачунарства и информатике-Kабинет у коме се изводи настава из предмета Рачунарство и информатика за све образовне профиле. Kабинет поседује 11 рачунара и пратећу рачунарску опрему.

uci-10

кабинет 10

Кабинет страних језика-У овом кабинету се изводи настава страних језика. Велики број слика и паноа на зиду помаже ученицима да лакше разумеју културу и начин живота са енглеског, француског и руског говорног подручија.

uci-usl

Кабинет угоститељске струке

uci-milti

Мултимедијална учионица