Образовни профили

Данас Економска школа Пирот има 16 одељења:

 

 1. Подручје рада економија, право и администрација:

                  (сва одељења су четворогодишња)

 

    I разред
 • једно одељење финансијски администратор
 • једно одељење комерцијалиста
 • једно одељење економски техничар
    II разред
 • једно одељење финансијски администратор
 • једно одељење комерцијалиста
 • једно одељење економски техничар
    III разред
 • једно одељење финансијски администратор
 • једно одељење комерцијалиста-оглед
 • једно одељење економски техничар
    IV разред
 • једно одељење финансијски администратор
 • једно одељење комерцијалиста-оглед
 • једно одељење економски техничар

 

 1. Подручје рада трговина, угоститељство и туризам

 

    I разред
 • једно одељење кулинарски техничар (четворогодишње)

 

    II разред
 • једно одељење угоститељски техничар (четворогодишње)

 

    III разред
 • једно одељење кулинарски техничар (четворогодишње )

 

    IV разред
 • једно одељење угоститељски техничар (четворогодишње)