Економски предмети

Актив економиста

 

akt-eko

 

Редни број Име и презиме Стручни предмети
1. Љиљана Ракић Рачуноводство

Финансијско – рачуноводствена обука

Координатор практичне наставе

Практична настава

2.  Сузана Алексић Статистика

Финансијско – рачуноводствена обука

Савремена пословна кореспонденција

Координатор практичне наставе

3. Снежана Стефановић Основи економије

Принципи економије

Предузетништво

Практична настава

4. Видосава Станојевић Рачуноводство

Финансијско – рачуноводствена обука

Координатор практичне наставе

5. Небојша Стојановић Рачуноводство

Финансијско – рачуноводствена обука

6. Саша Методијев Рачуноводство

Канцеларијско пословање

Увод у економију

Финансијско – рачуноводствена обука

7. Ирена Станковић Финансијско пословање

Рачуноводство

Пословне финансије

Финансијско – рачуноводствена обука

Монетарна економија и банкарство

Практична настава

8. Ивана Васић Обука у  виртуелном предузећу

Канцеларијско пословање

Савремена пословна кореспонденција

Практична настава

9. Милан Антић Обука у виртуелном предузећу

Организација набавке и продаје

Маркетинг

Спољнотрговинско пословање

Трговинско пословање

10. Драгана Павловић Маркетинг  у туризму

Основи туризма и угоститељства

Економика и организација предузећа

Национална економија

Међународна шпедиција

Ревизија

Монетарна економија и банкарство

Маркетинг

Менаџмент

11. Ивана Миливојевић Породиљско одсуство
12. Сандра Пешић Пословна економија

Савремена пословна кореспондеција

Канцеларијско пословање

Практична настава

13. Снежана Сотиров Статистика

Пословна комуникација

Пословна економија

Хотелијерство

Маркетинг (изборни)

14. Марија Глигоријевић Савремена пословна кореспонденција

Рачуноводство

Организација набавке и продаје

Јавне финансије

Финансијско пословање