Виша трговачка школа Пиротске трговачке омладине

Виша трговачка школа Пиротске трговачке омладине

Године 1923, Пиротска трговачка омладина је у циљу стицања више стручне спреме кадрова у трговини, по угледу на Вишу трговачку школу Београдске трговачке омладине, покренула иницијативу за отварање Више трговачке школе у Пироту.

Министар није прихватио иницијативу Пиротске трговачке омладине. Међутим, на основу уписнице Трговачке школе пиротске трговачке омладине, која се налази у Историјском архиву Пирота, може се закључити да је Виша трговачка школа радила у Пироту 1937/38. године. Пошто у наредној школској години није било довољно ученика за упис, престала је са радом Виша трговачка школа пиротске трговачке омладине.

pirot-trg-omladina

 Плакат Пиротске трговачке омладине (5. септембар 1924.године)

Позив трговачким и занатлијским помоћницима да се упишу у Трговачку школу пиротске трговачке омладине.

visa-trg-pirot

 Ученици и наставници Више трговачке школе Пиротске трговачке омладине из 1924. године са члановима Трговачког удружења.

Пиротска трговачка омладина током свог постојања, имала је велику улогу у школовању стручних кадрова за потребе економије и трговине у пиротском крају. Почетак Другог светског рата у Југославији, априла 1941. године, означио је крај Пиротске трговачке омладине и Трговачке школе пиротске трговачке омладине.