Библиотека

Библиотека

Школска библиотека Економске школе је место библиотечко- информационе, васпитно-образовне и културне делатности школе. У њој се прикупља, обрађује и даје на коришћење књижна и некњижна грађа ученицима и наставницима школе. Њен основни циљ је ораганизован и планиран библиотечко-наставни рад као основ васпитно образовног процеса, који оспособљава ученике за самостално коришћење свих извора сазнања. Програм рада школске библиотеке је део васпитно-образовног процеса школе. Школска библиотека све до 2000. године није имала библиотекара у сталном радном односу. Углавном су о библиотеци водили рачуна професори са непотпуним фондом часова у настави. То су били углавном професори српског језика. Први библиотекар од 2000. године је Душан Лазаревић, професор одбране и заштите.

image133

Последњих година библиотека има континуирану и планирану набавку и обраду библиотечког фонда. Поред уобичајених наслова књижевних дела из школске лектире и стручне литературе, овде се могу наћи и бројни стручни часописи на које је школа претплаћена, као и наслови најновијих издања из белетристике и стручних области. Актуелности у издаваштву библиотекар упознаје на Сајму књига и кроз друге видове промоције популарне и стручне литературе. Честе реформе школства и жеља да се прати убрзани развој науке, технике и културе условљавали су сталну набавку нових књига и тако је створена, за наше услове богата и обимна библиотека. У јуну месецу 2006. године бибиотека је измештена у новосаграђеном простору.

biblioteka

Библиотека Економске школе, септембар 2016.

Савремено уређен простор опремљен је новим витринама и полицама а ради бржег и лакшег информисања корисника картотека је компјутеризована. Kритеријуми за набавку књига су: наставни програми, жеље ученика и радника школе и лични избор библиотекара. Посебно купујемо књиге за награде и похвале ученицима за одличан успех и за изузетан рад у неким областима. Kод корисника покушавамо да створимо навику коришћења извора информација, што је од пресудног значаја за перманентно образовање које се не заснива на меморисању података и коришћењу уџбеника, него на потреби да се после редовног школовања настави стицање знања директно из изворне, оригиналне стручне литературе. Савремено организована школска библиотека-медијатека постала је незаменљив део васпитно-образовног процеса школе, културно средиште и центар за проток информација што и јесте њена основна функција.