Обрада текста

Фонт. Величина, подебљан, искошен, подвучен. Прецртана слова, подигнута, спуштена, осенчена, рељефна, уоквирена. Размак између слова.

Пасус. Равнање, увлачење, први ред, размак између редова и пасуса.

Набрајања. Небројиво (знак, слика), бројиво (1, а, I), на више нивоа (1.1.1).

Стилови (нормал, заглавље 1, 2, …) и набрајање и садржај.

Пронађи део текста, замени, иди на страну или ознаку.

Насловна страна. Прелазак на следећу страну.

Табела. Израда распореда часова. Додавање и брисање редова и колона.

Додавање слике. Уређење слике. Клип арт, разни облици, Смарт арт и графикон.

Хиперлинк и ознака у тексту.

Заглавље и подножје стране. Број стране.

Ворд арт, почетно велико слово, датум и време.

Једначине (разломак, степен, корен, сума, заграде)

Симболи (пречица, ауто корекција)

Подешавање стране. Маргине, орјентација, величина, колоне.

Позадина. Водени жиг, боја стране и оквир.

Рад са сликама. Испред, иза, равнање, груписање и ротација.