Увод

Податак. Информација.

Информатичко друштво. Информатичка писменост.

Кипу. Абакус. Први рачунар.

Рачунарски системи. Улазне јединице. Излазне јединице. Оперативна меморија. Аритметичко-логичка јединица. Контролна јединица.