Европски стандарди у учењу заснованим на раду

Фондација Темпус и програм Европске уније Ерасмус +, одобрила је  финансирање пројекта Економској школи Пирот под називом „Европски стандарди у учењу заснованим на раду“.  (БР пројекта: 2018 – 1 – РС01 – КА102 – 000265)

Економска школа Пирот је добила и спровела пројекат Европске уније из програма Ерасмус+ за своје ученике. Пројекат се састојао  у припреми и мобилности ученика угоститељске струке  у партнерској школи, гимназији за туризам „Пенчо Семов“ из Габрова у Бугарској. Мобилност ученика  је трајала од 11.11.2018. године до 25.11.2018. године. У пројекту је учествовало 8 ученика из другог, трећег и четвртог разреда угоститељске струке, смер угоститељски и кулинарски техничар.

Пројекат се састоји у мобилности ученика у стручном образовању и обуци  (КА102ВЕТ)  средњих стручних школа.

Циљеви пројекта: помоћ ученицима да прошире своја знања, вештине и компетенције у иновативном европском окружењу,  подршка професионалном развоју кадра кроз усвајање европског стандарда у области радног учења, побољшање капацитета, атрактивности и међународне димензије школе.

Ученици су своје компетенције развијали у партнерској школи у граду Габрову у Републици Бугарској. У мобилности су учествовали 8 ученика угоститељске струке у пратњи наставника.

Активно су учествовати наставници и ученици  угоститељско струке, наставници страних језика, економске групе предмета, наставници друштвених наука и стручне службе Економске школе Пирот.

Директор школе: Марјан Ћирић

Координатор пројекта: Весна  Павловић