План уписа Економске школе Пирот у школској 2024/2025.години

План уписа Економске школе Пирот у школској 2024/2025.години

ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА – ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА:
1)Економски техничар.
2)Финансијско-рачуноводствени техничар.

ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА – ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, уписује:
1)Туристички техничар.
2)Кулинарски техничар.

Сва одељења су четворогодишња.