Економска школа Пирот се укључила у пројекат: Оријентације идентитета и ментално здравље код адолесцената

Оријентације идентитета и ментално здравље код адолесцената: Испитивање улоге базичних психолошких потреба и културе

Економска школа Пирот се укључила у пројекат: Оријентације идентитета и ментално здравље код адолесцената: Испитивање улоге базичних психолошких потреба и културе. Пројекат финансира и подржава: Фонд за науку Републике Србије, Научно-истраживачка организација, а носилац пројекта је Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.

Основни циљ пројекта је истраживање како су различити садржаји (персонални и социјални) које адолесценти користе да би дефинисали свој идентитет повезани са менталним здрављем и благостањем, као и разумевање улоге задовољености и осујећености основних психолошких потреба (за аутономијом, повезаношћу и компетентношћу) у повезаности између садржаја идентитета и менталног здравља адолесцената.

Ученици одељења II-1, II-2 и II-3 су у понедељак, понедељак 01.04.2024. године учествовали, по други пут ( 05.10.2023.) у овом једногодишњем лонгитудиналном истраживању као део репрезентативног узорка адолесцената у Србији, чији је циљ да се истражи улога базичних психолошких потреба у вези између оријентација идентитета и менталног здравља адолесцената у Србији.

Текст и фотографије: Славица Николић,проф.