Економској школи Пирот, додељена Захвалница за учешће у истраживању

Економској школи Пирот додељена је Захвалница за учешће у истраживању “Оријентације идентитета и ментално здравље код адолесцената: “Испитивање улоге базичних психолошких потреба и културе”.
Текст и фотографија: Александра Влатковић,педагог