Представник Економске школе Пирот на акредитованој обуци “Програми наставе и учења у складу са стандардима квалификација – образовни профил Економски техничар у Чачку

У четвртак 07.12.2023 год. одржана је акредитована обука “Програми наставе и учења у складу са стандардима квалификација – образовни профил Економски техничар”.

Домаћин обуке била је Економска школа Чачак.

Делегирани наставник економске групе предмета Економске школе Пирот који је присуствовао обуци је проф. Видосава Станојевић.

Након обуке биће извршена дисеминација у школи, како би се сви наставници информисали о новинама образовног профила “Економски техничар”.

Текст: Видосава Станојевић, проф.