Ученици Економске школе Пирот, одељења IV-1, смер финансијски администратор у ОТП банци у Пироту

Ученици Економске школе Пирот одељења IV-1, смер финансијски администратор на презентацији банкарског пословања у ОТП банци у Пироту.
Ментор: Методијев Саша, проф.економске групе предмета