Економска школа Пирот подржала пројекат Министарства просвете, Министарства здравља и УНИЦЕФ-а “Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје”

Економска школа Пирот је подржала пројекат Министарства просвете, Министарства здравља и УНИЦЕФ-а “Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје”.

Министарство просвете је у сарадњи са Министарством здравља и УНИЦЕФ-ом, у оквиру пројекта „Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје”, израдило видео материјале за родитеље и запослене у установама образовања и васпитања под називом „Родитељи са децом у кризним ситуацијама” и „Наставници са децом у кризним ситуацијама”. Видео материјали су израђени у циљу оснаживања родитеља и запослених у систему образовања за пружање подршке деци, односно ученицима, у превладавању кризних и трауматичних догађаја.

 Видео материјал за родитеље – „Родитељи са децом у кризним ситуацијама


Видео материјал за запослене у установама образовања и васпитања –„Наставници са децом у кризним ситуацијама”