Имплементација ППНУ за образовни профил – Трговац

11.10.2023. год. одржан је семинар у Трговинско-угоститељској школи у Лесковцу, под називом: Имплементација ППНУ за образовни профил – Трговац.

На примеру овог профила извршена је анализа начина креирања плана и програма наставе и учења заснованог на Стандарду квалификације.

Семинару су присуствовали и активно учествовали професори Економске школе Пирот: Славица Николић, Ивана Васић и Саша Методијев.

Текст и фотографије: Саша Методијев, проф.