Економска школа Пирот има нови образовни профил у школској 2023/2024.години

Економска школа Пирот у школској 2023/2024. години у подручју рада  ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА уписује: 

1) Економски техничар ( IV степен)

2) Финансијско-рачуноводствени техничар ( IV степен)

У подручју рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  уписује:

1) Туристички техничар ( IV степен) и

2) Хотелијерско-ресторатерски техничар ( IV степен)

Сва одељења су четворогодишња.