Економска школа Пирот се представила на ШАРЕНИЈАДИ у ОШ “8.СЕПТЕМБАР”

Економска школа Пирот се представила на ШАРЕНИЈАДИ у ОШ “8.СЕПТЕМБАР”

Честитамо на одличној организацији и идеји.

Текст и фотографије: професорке Економске школе Пирот:  Дина, Снежана, Љиљана

https://ekonomskapirot.edu.rs

https://www.instagram.com/ekonomskaskolapirot 

https://www.facebook.com/ekonomska.pirot 

http://www.osmiseptembar.edu.rs 

https://www.facebook.com/8septembar 

https://www.instagram.com/8_septembar 

Music: pixabay.com / 80s-futuristic-analog-synthwave-pop-retro-synth-music-20595

Дизајн видеа: Драган Николић,проф.географије
@galenikolic