Предавање о активном учењу и развијању унутрашње мотивације за учење

Психолог школе, Славица Николић, је у уторак 02.02.2023. године у одељењу 1-3 одржала предавање о активном учењу и развијању унутрашње мотивације за учење.  Кроз дискусију са ученицима о начинима на које уче указано је на грешке у начину организовања простора и времена за учење, и на могућности за развијање навика учења. Поред тога, указано им је на методе активног учења, а пре свега на важност учења са разумевањем уз разматрање могућности примене наученог. Ученицима су демонстриране технике за развијање интересовања и унутрашње мотивације за учење.