Професорке Економског факултета из Ниша су представиле студијске програме

22.12.2022. Економску школу Пирот су посетиле професорке Економског факултета из Ниша и представиле студијске програме.

https://ekonomskapirot.rs

https://www.instagram.com/ekonomskaskolapirot/

Економски факултет Ниш

http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/

http://ekonomskifakultet.rs