План наставе и учења за ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНОГ техничара и ТУРИСТИЧКОГ_техничара

План наставе и учења за  ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНОГ техничара  и   ТУРИСТИЧКОГ_техничара.

Више: https://mpn.gov.rs/upis-u-srednje-skole-2022-2023-godina/

Више: https://mojasrednjaskola.gov.rs/HighSchools/Index?district=23&municipality=83&highSchool=259

Slavica-poslala-TABELA--FINANSIJSKO-RACUNOVODSTVENI-TEHNICAR-2022-2023-max

Slavica-poslala-TABELA--TURISTICKI_TEHNICAR-2022-2023-max