Економска школа Пирот – упис у школској 2021/2022.

Економска школа Пирот у школској 2021/2022. години уписује следеће образовне профиле:

– за подручје рада економија, право и администрација

Финансијски администратор

Службеник у банкарству и осигурању

Економски техничар

-за подручје рада трговина, угоститељство и туризам:

Угоститељски техничар

Сви наведени образовни профили су четворогодишњи. Поред редовне наставе Економска школа Пирот пружа могућност едукације путем додатних облика образовно-васпитног рада, кроз органозовање додатне наставе, секција, такмичења из стручних предмета, радионица, учешћем на бројним пројектима, организовањем спортских такмичења и др.

Након завршетка четворогодишњег школовања на свим наведеним профилима, ученици су оспособљени за рад, али и наставак школовања уписом основних академских или струковних студија на факултетима економског, правног, угоститељског и туристичког смера, на факултетима друштвеног усмерења, на Факултету организационих наука, Војној и Полицијској академији и многим другим.

Директор

Марјан Ћирић,проф.

flajer br. 1 - 1. str. flajer br. 1 - 2. str. flajer br. 2 - 2. str. flajer br. 2. - 1. str.