Упис ученика у средњу школу 2017-2018

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 09.05.2017. год. је расписало

Конкурс о упису ученика у средњу школу за школску 2017-2018 годину. За упис у први

разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног ученика могу да конкуришу

сви који су стекли основно образовање и васпитање, а који су рођени после 31. августа

2000 годиште.

Рангирање кандидата ће се вршити на основу општег успеха у последња три разреда

основног образовања и на основу резултата остварених на тестовима из српског језика,

математике и на комбинованом тесту из природно-математичких и друштвено –научних

предмета ( биологија, географија, историја, физика и хемија). Од ове године новина је

вредновање успеха на такмичењима.

Економска школа Пирот уписује 120 ученика у 2 подручја рада и 4 одељења и то:

У подручју рада Економија, право и администрација уписујемо 3 одељења

– Финансијски администратор – 30 ученика

– Комерцијалиста – 30 ученика

– Економски техничар – 30 ученика

У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

– Угоститељски техничар – 30 ученика

 

flajer_za_upis_2017_strana_1

flajer_za_upis_2017_strana_2