Економска школа Пирот стекла Еразмус акредитацију од 01.02.2022. до 31.12.2027.

Економска школа Пирот je у конзорцијуму са Млекарском школом са домом ученика „Др. Обрен Пејић“ стекла право на Еразмус акредитацију у периоду од 01.02.2022. до 31.12.2027. године, ознака акредитације 2022-1- RS01-KA120-VET-000110549.

Фондација Темпус је завршила процедуру одабира пријава за Еразмус акредитације у области образовања одраслих, стручног образовања и обука и општег образовања и пријава за акредитацију Економске школе Пирот је одобрена, узимајући у обзир број поена које су пријавама за акредитације доделили оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета (award criteria), као и критеријума за одабир (selection criteria).

Ученици Економске школе Пирот и Млекарске школом са домом ученика „Др. Обрен Пејић“, њих 20 у пратњи 6 професора, ће сваке године у следећих пет година имати прилику да проводе време у некој од земаља Европске.   

Општи циљ Програма је да, путем целоживотног учења, подржи образовни, професионални и лични развој појединаца у области образовања, обука, омладине и спорта.

Провођење времена у другој земљи са циљем учења, односно усавршавања и рада требало би да постане стандард, као и познавање два страна језика поред матерњег.

На тај начин Програм значајно доприноси одрживом расту, квалитетнијим радним местима и социјалној кохезији, подстиче иновације и премошћавање јаза у знању, вештинама и компетенцијама у Европи.

Економска школа Пирот у конзорцијуму са Млекарском школом са домом ученика „Др. Обрен Пејић“   једина у Пиротском округу и једна од 3 школе у јужној Србији која је власник акредитације.

Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ  који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Настао је 2014. године, а 2021. је ушао у нови седмогодишњи период спровођења који ће трајати до 2027. године. Предвиђени буџет за овај седмогодишњи период новог Еразмус+ програма је већи него икада и износи 26 милијарди евра

Директор школе

Марјан Ћирић