Организација слободног времена средњошколаца у условима изолације због пандемије Ковида 19

Психолози Гимназије у Пироту и Економске школе Пирот у Пироту су осмислиле и реализовале онлајн истраживање о томе како средњошколци ове две школе организују своје слободно време у условима изолације. Истраживање je рађено током априла месеца 2020.године на узорку од 456 средњошколаца. Циљ истраживања је да се ученици освесте о начинима како проводе своје слободно време, да се подстакну на размишљање о другим, креативним или едукативним могућностима и пружење помоћи, уколико им је потребна, у организацији слободног времена.