2018

Обавештење о одобреном пројекту за финансирање у програму Европске уније Ерасмус +  у 2018.

Економска школа Пирот  је својим пројектом „Европски стандарди у учењу заснованим на раду“ из програма Европске уније Ерасмус +, добила могућност да оствари специфичне циљеве за ученике, наставнике и образовну институцију.

Пројекaт  је конципиран тако да ученици угоститељске струке Економске школе Пирот учествују у мобилности. Он се састоји у томе да 8 ученика  друге, треће и четврте године смера  угоститељски и кулинарски техничар  борави у граду Габрово у Бугарској. Они ће тамо провести 15 дана и имаће стручну праксу и обуку  у Гиманзији за туризам „Пенчо Семов“ и њиховим партнерским угоститељским објектима ( хотелима и ресторанима).

Са њима ће боравити и њихови предметни наставник, који ће пратити њихово напредовање и водити рачуна о реализацији планова и програма пројекта.

Пројектом ће се спроводити циљеви: помоћ ученицима да прошире своја знања, вештине и компетенције у иновативном европском окружењу, подршка професионалном развоју кадра кроз усвајање европског стандарда у области радног учења, побољшање капацитета активности.

Економска школа Пирот овим пројектом ће побољшати капацитете, атрактивност и међународне димензије школе кроз развој и имплементацију Европског плана развоја.

Директор: Марјан Ћирић

Координатор пројекта: Весна Павловић

ВИШЕ о пројекту …