Економски техничар (примена од школске 2023-2024.)

* Због могуће промене постављених докумената на сајту школе, важе документа која су објављена у “Службени гласник РС – Просветни гласник” и на званичној веб страни Министарства просвете и веб страни zuov.gov.rs.


Економски техничар ( од 24.августа 2023. – примена од шк. 2023-2024.)


ДОКУМЕНТ је у пдф  формату има 154.стране и садржи:  од  2. до 85.стране:  ТАБЕЛУ  и ПЛАНОВЕ за образовни профил ПРАВНО-ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР.


од 86. до 88.стране су:  ТАБЕЛА   за  ОБАВЕЗНЕ  СТРУЧНЕ   ПРЕДМЕТЕ , за образовни профил ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР који се примењују од школске 2023/2024.године.

од 88. до 146.стране су:   ПЛАНОВИ   за   ОБАВЕЗНЕ  СТРУЧНЕ   ПРЕДМЕТЕ.

од 146. до 154.стране су:   ПЛАНОВИ  за   ИЗБОРНЕ   СТРУЧНЕ   ПРОГРАМЕ.

( Због величине документа, постављен је на Google Drive  ). ЕТ-од-шк-2023-2024-отвори-овај-ЛИНК…