План наставе и учења за 2022/2023.

Тренутно важећи план наставе и учења за 2022/2023.  доставила Славица Николић психолог. Ова страница је информативног карактера.  

I-1--2022-2023--OPSTEOBRAZOVNI-min.

I-1--2022-2023--EKONOMSKI_tehnicar--STRUCNI-min.

I-2--OPSTEOBRAZOVNI_predmeti--2022-2023-min.

I-2--Finan-Racun-tehnicar-STRUCNI--2022-2023-min.

I-3-Turisticki_tehnicar-OPSTEOBRAZOVNI-min.

I-3--Turisticki_tehnicar--STRUCNI--2022-2023-min.

I-4--2022-2023--Kulinarski_tehnicar-OPSTEOBRAZOVNI-min.

I-4--2022-2023-kulinarski_tehnicar-STRUCNI-min.