Економска школа Пирот има смер ТУРИСТИЧКИ_ТЕХНИЧАР-Марија Глигоријевић,проф.

Марија Глигоријевић, проф. економске групе предмета у Економској школи Пирот, представља профил: ТУРИСТИЧКИ_ТЕХНИЧАР  и  предмет:  МАРКЕТИНГ

Видео материјал је настао током реализације програма/пројекта “Туризам и угоститељство”, који је подржао Град Пирот 2022.године.

Циљ програма/пројекта је промоција Економске школе Пирот и унапређење иновативних програма у области образовања и васпитања, као и подстицај и развој привредних делатности на територији Пирота.

Партнери на реализацији програма су: Економска школа Пирот из Пирота и удружења просветних радника “ЛОГОС” из Пирота.

Видео материјал није комерцијалне природе.

Експерт: Марија Глигоријевић, професоркa економске групе предмета.

Аутор пројекта/програма, сниматељ, монтажа и продукција: Драган Николић. дипл. географ

Економска школа Пирот у школску 2022/2023. уписује: У оквиру подручја рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА:

1)Финансијско-рачуноводствени техничар и

2)Економски техничар

Сва одељења су четворогодишња.

Економска школа Пирот у школску 2022/2023. уписује: у оквиру подручја рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ:

1)Туристички техничар и

2)Кулинарски техничар

Сва одељења су четворогодишња.

видео број 1.

Screenshot 2022-06-26 231154

видео број 2.

Screenshot 2022-06-27 021911-Marija_Gligorijevic-prof-predstavlja-MRKETING

видео број 3.      Моја туристичка географија у Економској школи Пирот

Moja turisticka geografija u Ekonomskoj skoli Pirot-NASLOVNA

Видео материјал је настао током реализације програма/пројекта “Туризам и угоститељство”, који је подржао Град Пирот 2022.године. Циљ програма/пројекта је промоција Економске школе Пирот и унапређење иновативних програма у области образовања и васпитања, као и подстицај и развој привредних делатности на територији Пирота. Партнери на реализацији програма су: Економска школа Пирот из Пирота и удружења просветних радника “ЛОГОС” из Пирота. Видео материјал није комерцијалне природе. Аутор пројекта/програма, сниматељ, монтажа и продукција: Драган Николић. дипл. географ

https://youtu.be/Uq7kVfbbVq4