Подржан пројекат наше школе у вредности од 1,2 милиона динара за специјализован кабинет у 2022.

21.04.2022. Саопштење за медије о подршци пројекту наше школе

Министарство правде Републике Србије је 03.02.2022. објавило јавни позив о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења за 2022.годину.

Економске школе Пирот је конкурисала са пројектом: “Набавка ИКТ опрема за специјализован кабинет за предузетништво, банкарство и осигурање”.

Пројекат је одобрен и Економска школа Пирот ће на основу решења о додели средстава, које је потписала председник Владе РС Ана Брнабић, добити 1.215.360 динара.

Пројектом је предвиђена набавка ИКТ опреме: хардвер са пратећим легалним  софтвером за два (2) повезана специјализована кабинета, где реализујемо часове ПРЕДУЗЕТНИШТВА, БАНКАРСТВА и ОСИГУРАЊА, за  профил: економски техничар, финансијски администратор и за профил: службеника у банкарству и осигурању.

Пројекат је у складу са циљевима Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. посебно са општим циљем број 1: “Повећани квалитет наставе и учења, праведност и доступност предуниверзитетског образовања и васпитања и ојачана васпитна функција образовноваспитних установа”. 

Набавком поменуте савремене опреме, унапређујемо образовни процес и повећавамо ниво креативности и иновативности предметних професора Економске школе Пирот, повећавамо ниво дигиталних компетенција, радимо на свом стручном усавршавању и настављамо са пружањем додатне подршке садашњим и будућим ученицима који упишу нашу школу.

Директор

Марјан Ћирић,проф.