Базичне животне вештине код деце

Пројекат под називом “Базичне животне вештине код деце” осмишљен је у оквиру
актуелне просветне ситуације са циљем побољшања квалитета и релевантности
средњошколског образовања. Пројекат је ауторско дело дипломираних психолога са
дугогодишњим искуством Славице Николић и Тамаре Кутлешић Станчић, а спроводи се
под покровитељством локалне самоуправе Пирот.

viber image 2019-05-07 , 11.30.23 viber image 2019-05-07 , 11.30.26
Услед уоченог недостатка едукативних и интерактивних садржаја намењених младима,
пројекат је планиран у складу са реалним потребама и прилагођен интересима и
могућностима средине. Спроводи се кроз две етапе:
1. Унапређење психичких процеса неопходних за успешан лични и професионални
живот деце и младих
2. Развијање комуникационих вештина деце значајних за социјални и професионални
развој

viber image 2019-05-07 , 11.30.29 viber image 2019-05-07 , 11.30.31
Дана 22.04. 2019. реализована је прва фаза пројекта под називом: Унапређење психичких
процеса неопходних за успешан лични и професионални живот деце и младих. Ова етапа
обухвата :„Учење, методе и технике успешног учења: активно учење“, „ Емоције и
емотивна контрола“ и „ Конфликти, конструктивно решавање“. Радионице су реализоване
у просторијама Економске школе Пирот. Учесници радионице били су ученици завршних
разреда основних школа (30 полазника). Реализатори радионице, су сваки у домену својих
компетенција, представили деци начине успешног усвајања знања. Психолог Славица
Николић је презентовала младима најделотворније методе учења и илустровала низом
примера које су деца разумела и препознала. Такође, осврнула се на емоције и технике
њихове контроле и конфликте и начине њиховог конструктивног решавања јер су они
својствени њиховом узрасту и релативно чести. Деца су позитивно реаговала на предавање
и активно се укључила у дискусију износећи своја мишљења.

viber image 2019-05-07 , 11.30.33 viber image 2019-05-07 , 11.30.56
У наставку радионичког дана, професори економске групе предмета Ивана Васић, Саша
Методијев, Бојана Ђорђевић и Ивана Миливојевић показали су младима пример активне
наставе која се одвија на часовима Обуке у виртуелном предузећу, која је заступљена
скоро код свих образовних профила који су присутни у Економској школи Пирот.
Ученици су радили на рачунару, свако понаособ, у кабинету оспособљеном управо за
електронско пословање. Самостално су попуњавали инструменате платног промета уз
менторски рад поменутих професора, у складу са претпостављеним задацима. Пружена им
је могућност да унапреде и оснаже своје знање кроз развој самоиницијативе приликом
решавања датих ситуационих задатака. На тај начин, стекли су јаснији увид у правце
едукације које нуди Економска школа Пирот. Осим повезивања теорије и праксе, понели
су и прва искуства о иновативним начинима рада који се примењују у школи.

viber image 2019-05-07 , 11.31.01 viber image 2019-05-07 , 11.30.58
Реализација свих активности спроведена кроз предавања, дискусије, радионице, уз
употребу аудио-визуелног материјала и нових медија (интернет) допринела је стицању
искустава која се могу практично применити у бољем сналажењу у новим образовно-
васпитним установама којима ће мали матуранти ускоро припадати. За крај овог
спознајно-едукативног дана уприличена је шетња кроз просторије школе, како би ученици
директним увидом стекли јаснији утисак о амбијенталној целини Економске школе Пирот.
Ученици су евалуирали радионички дан усменом потврдом сврсисходности обуке и
нескривеним задовољством због похађања исте.