Матурско вече ученика Економске школе Пирот

09.06.2017.

IV1

1c

IV2

2c

IV3

3c

IV4

4c

наставници

5c

одељењске старешине

6

директор

7c

из ваздуха

8

9