Школски простор

Иако је од почетка свог постојања школа имала проблем са простором и променила више зграда, данас су услови рада одлични. Укупна површина земљишта које школа користи износи 13. 010 м2 . Уређени део школског дворишта са парком 4. 281 м2 .

Школа није имала спортску салу за физичко васпитање, па је била принуђена да користи салу Више школе за образовање васпитача, све до 2006. године када је свечано је отворена Спортска хала „Кеј“ са спортским теренима. Настава се одвија у 15 кабинета и учионица. Школска зграда са 27 просторија је нова, савремена и функционална. Њена укупна површина је  2.163 м2 . У школи је радила и школска зубна амбуланта.

скола-2016

Главни улаз у Школу

 

sko-hol-crop

sko-hol2-manja

Централни школски хол

 

sko-kanc-manja

Редизајнирана и обновљена наставничка канцеларија, септембар 2016.

 

Све просторије за наставу су опремљене адекватним намештајем, свака за по 36 ученика. Физички и хемијски кабинет имају лабораторијску опрему, инсталацију и уређаје за извођење експерименталне наставе и вежби. Настава технике продаје се изводи у посебно опремљеном кабинету као и наства куварства и услуживања. Школска библиотека је својим простором, стручном литературом и лектиром на располагању ученицима и у сталним је напорима да обнови фонд књига.

Од општих наставних средстава школа располаже са преко 70% од потребних. На том  плану чине се велики напори и улажу средства за набавку савремених наставних средстава са циљем да настава буде савременија и модернија. Опремљеност по кабинетима креће се од  25 до 100%. Током пролећа 2006. набављено је 15 рачунара за опремање кабинета за образовни профил финансијски администратор.

Школско двориште је уређено и ограђено. Школа нема проблема са грејањем у зимском периоду јер је прикључена на градски топловод. Током летњих и зимских распуста врши се стална реконструкција или доградња, поправка подова и зидова, намешаја.  Води се стална брига за унапређење радног простора, на радост и задовољство ученика и професора.