Кувари и конобари

Актив угоститељске струке

 

akr-usl

Ћирић Љубисав – Рођен је 14.05.1963. у Гостуши. Завршио Вишу угоститељску школу; предаје куварство са практичном обуком од 08.10.1988.

Ђорђевић Драган – Рођен је 21.10.1964. у Пироту. Завршио вишу угоститељску школу у Београду смер услуживање. Предаје услуживање са практичном наставом од 07.11.1989.

Павловић Филип Наставник куварства. Рођен је 24.03.1974. године у Пироту. Завршио Вишу школу за кувара у Београду, ВИ степен стручне спреме. У Екомомској школи почео је да ради од 01. 09. 2001. године.

Зорана Костов-Рођена је 23.11.1976. Завршила је средњу Економску школу у Пироту смер куварство; након тога завршила  је Вишу угоститељску школу у Београду смер куварство.Предаје куврство са практичном наставом од  2012.године.

Весна Павловић-Рођена је 30.06.1974. Завршила је средњу Економску школу у Пироту смер конобар; након тога завршила Вишу угоститељску школу у Београду смер угоститељстви-хотелијерство. Предаје услуживање са практичном наставом од  2014.године.