Друштвени предмети

Стручно веће друштвених наука

 

eko-dru

Славица Николић, Александра Влатковић, Драган Николић, Јасмина Тошић, Тамара Кутлешић Станчић и Љубомир Милановић

Славица Николић, психолог, од 2006. године, члан је општинског тима за израду Локланог плана акције за децу и Локаланог плана акције за младе и члан тима за социјалну инклузију. Активни је члан локалних, регионалних и републичких тимова: социјалног укључивања, за родну равноправност у средњем образовању и члан секција и  струковних удружења.

Александра Влатковић, педагог

Драган Николић, добитник општинског признања за образовање „Вук Караџић“ са сребрњаком, од 2007. године, волонтерски уређује сајт школе. Актив је са ученицима у периоду 2006-2016. године реализовао више промотивних филмова о Економској школи Пирот.

Јасмина Тошић, дипломирани историчар је са својим ученицима остварила значајне резултате, па су тако 2013. године, ученици, II разреда Живковић Анита и Марко Ћирић, учествовали на општинском такмичењу (Живковић Анита је освојила прво место, а Марко Ћирић друго место).