Јавне набавке

Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs


Јавне набавке 2019.

Јавна набавка 01/19 – Набавка мале вредности добара – електричне енергије

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2018.
Јавна набавка 01/18 – Набавка мале вредности добара – електричне енергије

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2017.
Јавна набавка 01/17 – Набавка мале вредности добара – електричне енергије

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2016.

Питања и одговори

Јавна набавка 01/16 – Набавка и уградња термичке подстанице

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 02/16 – Изградња прикључног топловода

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору