Јавне набавке

Јавне набавке 2019

Јавна набавка 01/19 – Набавка мале вредности добара – електричне енергије

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2018
Јавна набавка 01/18 – Набавка мале вредности добара – електричне енергије

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2017
Јавна набавка 01/17 – Набавка мале вредности добара – електричне енергије

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2016

Питања и одговори

Јавна набавка 01/16 – Набавка и уградња термичке постанице

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 02/16 – Изградња прикључног топловода

позив за подношење понуде

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору