Трговачке школе у Пироту 1878-1941.

Трговачке школе у Пироту 1878-1941.

Пиротски трговци издвајали су знатна новчана средства за школовање трговачког подмлатка, исказујући на тај начин друштвену бригу за младе нараштаје. Одмах после ослобођења од Турака 1878. године, у Пироту је почела да ради Трговачка школа.

Традиција образовање кадрова за потребе трговине и стручњака економске струке, у Пироту датира још од краја XIX века. Kрајем XIX века у Пироту се интензивније развија трговина аграрним и сточарским производима. Пословни људи у чаршији повезују се са широм околином као и са производно-потрошачким подручјем у другим крајевима Србије и суседним земљама. Трговци увиђају значај школованих и стручних кадрова, неопходних за уносно пословање, праћење цена и познавање тржишта. Поједине трговачке породице школују синове у трговачким школама у  Србији.

Школовање стручних кадрова у занатству и трговини наметнуле су ондашње потребе економског и  културног развоја земље. Трговачко-занатска школа основана 1878. године, затим Општа занатска школа, касније Стручна продужна школа и Трговачка школа пиротске трговачке омладине, имале су веома значајну улогу у припремању кадрова за развој занатства и трговине у пиротском крају. Ове школе завршило је неколико хиљада ученика, који су постајали врсни мајстори и трговци надалеко чувени. На основу одлуке српске владе од 30. септембра 1878. године, у Пироту је почела да ради Трговачко-занатлијска школа. Мотив за оснивање овакве школе је тај што је Пирот у то време био значајан трговачки центар преко кога се одвијала трговина са суседним земљама. Трговачке школе су отваране повремено, најчешће без сопствених школских просторија, и радиле су по скраћеним програмима. Настава је у њима, већим делом, извођена у вечерњим часовима и недељом. Школа је током свог постојања мењала називе и доживљавала многе промене.