Рад са табелама

Ћелија, колона, ред и опсег. Ширина колона и висина редова. Бојење ћелија. Селекција.

Форматирање ћелија. Број, новац, датум, време, проценат, разломак и експоненцијални запис.

Положај садржаја ћелије. Спајање ћелија. Оријентација садржаја. Цртање оквира.

Основне рачунске операције (+, -, * и /).

Коришћење имена опсега у прорачунима.

Релативно и апсолутно адресирање. Конверзија једне валуте у другу.

Графикони. Колоне, линије, пита и график линеарне и квадратне функције.

Збир, просек, број, минимум и максимум.

Условно форматирање.

Сортирање.

Провера исправности података.