Блок настава

Друго полугође

I4 кулинарски техничар

22.05.2017 – 26.05.2017.

II4 угоститељски техничар

27.03.2017 – 31.03.2017.

III4 кулинарски техничар

08.05.2017 – 12.05.2017.
05.06.2017 – 09.06.2017.

IV4 угоститељски техничар

20.03.2017 – 24.03.2017.
24.04.2016 – 28.04.2017.

II3 економски техничар

29.05.2017 – 02.06.2017.

III3 економски техничар

22.05.2017 – 26.05.2017.

IV3 економски техничар

22.05.2017 – 26.05.2017.

II1 финансијски администратор

22.05.2017 – 26.05.2017.

III1 финансијски администратор

20.03.2017 – 24.03.2017.

IV1 финансијски администратор

27.03.2017 – 31.03.2017.

03.04.2017 – 07.04.2017.

II1 комерцијалиста

29.05.2017 – 02.06.2017.

III1 комерцијалиста

15.05.2017 – 19.05.2017.

IV1 комерцијалиста

08.05.2017 – 12.05.2017.